Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

dormeur
dormeur
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viakedavra kedavra

August 14 2017

dormeur
4031 bc2a
Reposted fromsfm sfm viamoonwhale moonwhale
dormeur
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viasiostrzyca siostrzyca
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viasiostrzyca siostrzyca
dormeur
- Piszesz jeszcze z nim?
- (Każdego dnia pamiętam jak spytał się czy może się do mnie przytulić a uśmiech nie mógł zejść z mojej twarzy. Jak o 2 w nocy wślizgnął się do łóżka i zaczął mówić, a ja choć śpiąca wsłuchiwałam się w każde jego słowo. Jak skakałam z radości gdy każdego ranka dostawałam zwykłego smsa " Dzień dobry:) ". Jak leżał mi na udach a ja bawiłam się jego włosami. Jak rozwiązywał krzyżówkę i w między czasie dawał mi całusy w policzek. Jak bawił się moimi dłońmi podczas jazdy autobusem. Jak napisał smsa, że już dawno nie był taki szczęśliwy, że lubi się do mnie przytulać. Jak w nocy paliliśmy w kuchni papierosy. Jak karmił mnie orzeszkami w kinie.  Co jakiś czas przypomina mi o sobie. Tak jak na przykład dziś. Dzwoniąc do mnie żeby nic nie powiedzieć do słuchawki a potem napisać smsa " Pomyłka :)" ) Nie, nie pisze już z nim.
- To dobrze.
- Wiem...
Reposted fromneeds needs viaweakness weakness
dormeur
dormeur
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia vialeniwieec leniwieec
dormeur
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viablubra blubra
dormeur
3720 81f8

words-fucking-hurt-cunt:

its the realization in his eyes after, that he realizes he’s actually not. it breaks my heart.

Reposted fromapatyczna apatyczna viablubra blubra
dormeur
dormeur
Już się nauczył, że wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.
— Paolo Giordano – Samotność liczb pierwszych
Reposted frompuella13 puella13 vialaparisienne laparisienne
dormeur
2414 db15
Reposted fromfriends friends viaoblivious oblivious
dormeur
1671 cb11 500
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar viasiostrzyca siostrzyca
dormeur
dormeur
3395 1ab0 500
Reposted fromkaiee kaiee viasiostrzyca siostrzyca

August 12 2017

2990 d356
9929 9c8c 500
dormeur
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahumane humane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl